Information om nya releaser av sajter och andra spännande internetnyheter.

Arvako Sajtreleaser

Metoder för mögelsanering

En rad olika metoder brukar användas vid mögelsanering när man ska sanera skador på byggmaterial och inredning orsakade av fuktproblem. Den speciella metod eller grupp av metoder som används kommer att bero på vilken typ av material som påverkats.
Observera att professionella saneringsarbetare kan använda några speciella metoder som
inte får utföras av privatpersoner.
Metod 1: våtdammsugare
En våtdammsugare är en dammsugare som pumpar upp vatten. Den kan användas för att
avlägsna vatten från golv, mattor och hårda ytor där vatten har samlats. De bör inte
användas för att suga från porösa material, såsom gipsskivor. De bör endast användas när
materialet fortfarande är vått. En dammsugare kan sprida sporer om tillräcklig vätska inte tillförs. Tankar, slangar och tillbehör bör noggrant rengöras och torkas efter användning eftersom mögel och mögelsporer kan fastna på ytorna.
Metod 2: fukttorka
Vare sig död eller levande, är mögel allergiframkallande och visst mögel kan vara giftigt.
Mögel kan i allmänhet avlägsnas från icke-porösa (hårda) ytor genom att torka eller skrubba
med vatten – eller vatten och diskmedel. Det är viktigt att torka dessa ytor snabbt och
grundligt för att förhindra vidare mögeltillväxt. Porösa material som är våta och har mögel
som växer på dem kan behöva slängas. Eftersom mögel kommer att sugas in i porösa ämnen och
växa på – eller fylla i tomma utrymmen och sprickor – kan möglet vara svårt eller omöjligt att
ta bort helt. Instruktioner för att utföra dessa åtgärder måste följas väl.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om mögelsanering, och då också veta var man
kan göra det. Du kan hitta allt du behöver veta om mögelsanering om du går in på
www.mögelsanering.biz och tittar runt ett tag.  Här finns nämligen en rad artiklar om mögelsanering och länkar till bra sidor där du kan läsa vidare.

No related posts.

Comments are closed.