Information om nya releaser av sajter och andra spännande internetnyheter.

Arvako Sajtreleaser

Ska du mäta radonhalten i ditt hem?

Radon är ett naturligt förekommande radioaktivt grundämne som upptäcktes år 1900. Dess
cancerogena egenskaper dokumenterades tidigt men blev inte vida accepterade förrän på
1950-talet då flertalet forskare godtog att exponering för sönderfallsprodukter till radon var
en av de främsta orsakerna till det mycket höga antalet lungcancerfall bland gruvarbetare.
Risker för den allmänna befolkningen erkändes inte förrän början av 1980, då det upptäcktes
att även bostäder kan ha höga halter av radon, till och med högre än vad som tillåts i
urangruvor. När riskerna med radon accepterades av US Environmental Protection Agency så
väl som andra organisationer, inklusive Energidepartementet, lanserades forskningsinsatser
för att kunna bedöma risker och alternativ sanering. Man slog fast statistisk och geografisk
spridning av radon, vilka metoder som bäst används för att minska radonhalten i bostäder,
riskerna med exponering av olika grad, osv. Vi behöver dock mer forskning för att kunna
göra saneringen än mer effektiv. Våra nuvarande tekniker för att spåra radon i byggnader
och på andra platser gör det möjligt för oss att slå fast hur långt föroreningen har nått. Detta
möjliggör också att vi kan söka efter lämpliga saneringsmetoder. Sanering av radon kan även
behöva kompletteras av medicinska produkter om den drabbade personen har varit utsatt
för strålning i en längre tid.
Den absolut bästa metoden att skydda sig från radon är givetvis att sanera sitt hem. Men eftersom det är en dyr process att gå igenom är det inget man ska ge sig på om man inte säkert vet att det behövs. Därför kan du antingen låta ett företag – eller du själv om du skaffar rätt utrustning – mäta nivåerna.
Om du fann detta intressant så kanske du vill lära dig ännu mer om radonsanering? En webbsida, med massor av information som kanske kan intressera dig, är www.radonsanering.nu.

No related posts.

Comments are closed.